Иновацията "Глобални цели - готови за действие!" - Глобална цел №2 - Край на глада!

Иновацията "Глобални цели - готови за действие!" -  Глобална цел №2 - Край на глада!

Иновацията "Глобални цели - готови за действие!" - Глобална цел №2 - Край на глада!

Интердисциплинарен урок по история и цивилизации, предприемачество и математика в 9а клас.

Темата- Какви са били причините за глада във Франция по време на революцията?

Учениците решаваха проблемни задачи и

търсеха отговора в нарочно създаден вестник от времето на френската революция. Те трябваше да изчислят месечния бюджет на семейството на Пиер, чийто доход е 7 су на ден.

След анализа на причините за глада, учениците, влязоха в ролята на управници от тази епоха и търсеха решения за промяна и нов ред. Урокът беше подготвен от Марияна Дечева- учител по история и цивилизации и Ангелина Атанасова - учител по предприемачество.