• СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
 • СУ "Екзарх Антим I" - I В
  СУ "Екзарх Антим I" - I В
 • СУ "Екзарх Антим I" I Б
  СУ "Екзарх Антим I" I Б
 • СУ "Екзарх Антим I" -I A
  СУ "Екзарх Антим I" -I A
 • СУ "Екзарх Антим I"
  СУ "Екзарх Антим I"
Ние избрахме Антим, Антим избери и ти!

Ние избрахме Антим, Антим избери и ти!

       Запазена марка на СУ “Екзарх  Антим І “ е откриването на таланти и осигуряване възможности за изява на своите ученици и учители. Училището е с непрекъснато обновяваща се материална база, в което се прилагат съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване.  В последните години СУ “Екзарх  Антим І “ се развива и утвърждава като средно училище с добре подготвени кадри, които повишават квалификацията си, в съответствие с променящата се роля на учителя в учебно - възпитателния процес. Богатството на училището са талантливите ученици с изявени способности в различни области. 

Новини

Иновативно и интересно! -Антимовци търсят алтернативно лечение на бактериална инфекция.

Иновативен проблемно-центриран проект на ученици от 7 клас на СУ „Екзарх Антим I“ е финалист на INTERNATIONAL STEM INNOVATION OLYMPIAD (ISIO) 2023 Проектът е дело на ученици от 7в клас и техния учител по биология и здравно образование – Александрина Шомова. Учениците: Моника Иванова, Преслава Дончева, Ева Стефанова, Габриела Цонева, Велина Гюрова и Паолина Георгиева са нашите млади учени, които работят по проекта , за да търсят АЛТЕРНАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БАКТЕРИАЛНА ИНФЕКЦИЯ. Проучвателската им дейност започва от октомври 2022 г. ги довежда до темата за бактериофагите. Амбициозните и млади изследователи в продължение на два месеца проучат и експериментират своята теза, че фагите са алтернативното средство за лечение на бактериална инфекция и ще изместят антибиотиците в бъдеще. Те изучават устройството на фагите, изработват модел на избран от тях фаг, проучват механизма на размножаване на фагите и бактерицидния им ефект, създават видео с анимация от модели изработени от членовете на изследователския екип и озвучено от самите тях. Дори стават учители и запознават своите съученици с устройството на фагите и тяхната бъдеща роля в лечението на бактериалните инфекции. След консултация с вирусолог правят сами експерименти за получаване на бактериални култури и фаги

Научи повече

Старши и младши посланици на Европейския парламент от СУ "Екзарх Антим I" участваха в Пловдив в регионална среща на училищата посланици.

На 13 януари нашите младши и старши посланици на Европейския парламент участваха в регионална среща в Пловдив и обсъждаха актуарни европейски теми заедно с над 140 ученици представители на 16 училища посланици на Европейския парламент от Велинград, Димитровград, Драгиново, Казанлък, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Първомай и Хасково. Регионалната среща, която се проведе в СУ „Любен Каравелов“, гр. Пловдив, беше открита от Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на ЕП в България. В първата част на събитието всяко от 16-те училища трябваше да се представи по креативен и запомнящ се начин. Нашият екип: младшите посланици на Антим: Михаела Кулева и Славена Кирова от 12б клас, Деляна Нанева от 10б, Дарина Ангелова от 11б и Неделина Неделчева от 11а, заедно със старшите посланици Наташа Джуркова и Радиана Стефанова, представиха училището ни по иновативен начин - създаване на символа на нашата долина- розата - в момента на представяне пред присъстващите на срещата важни факти от живота на нашето училище.

Научи повече

С два нови проекта по програма Еразъм+ започна новата 2023 г. СУ "Екзарх Антим I"

„My Sustainable Future“ Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 и Global Goals - ready for action!" Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, Small-scale partnerships in school education с партньори училища от Белгия, Италия и Унгария. Автор и координатор е Наташа Джуркова.

Научи повече

Проекти

SDGs Peace!

SDGs Peace!

Мирът е възможен по целия свят, а децата са отговорът“, Куинси Джоунс Ключов момент в изграждането на култура за мир е образованието. Проектът SDGs Peace предоставя мощна и вдъхновяваща възможност за ангажиране на децата в различни дейности, свързани с мира и постигане на положителна промяна в техния свят. Ангажираното участие на учениците в проекта ще спомогне да се формира нагласа за уважение, единство и толерантност в живота на нашите деца , нагласа за ненасилие и международно сътрудничество. Този проект е интегриран в Еразъм + проекта: „SDGs Action!“

Научи повече