22 април – Денят на Земята

22 април – Денят на Земята

22 април – Денят на Земята

Отбелязването на 22 април – Денят на Земята, тази година беше нетрадиционно, поради обстановката, в която се намираме. Въпреки това, темата на проекта по STEM, се оказа актуална. Нашите ученици – изследователи от 9а,б,в и 10в клас имаха нелеката задача, да намерят друг обект от Слънчевата система, който може да бъде наш втори дом. В поредица от извънкласни дейности, те проучиха условията на различни обекти, мислиха и планираха как да ги направят подходящи за живот.

Именно днес те ни организираха интересно космическо пътуване до различни обекти в Слънчевата система, за да ни представят своя модел на изкуствена биосфера, чрез която ще спасим живота.

Самите те споделиха, че природните науки са интелектуално изпитание и удоволствие.

Чрез разработването на своите модели, те осъзнаха:

Планетата Земя е нашето „Всичко“;

Науката дава многобройни възможности за реализация в България, по Света и извън него.

Ментори по проекта: Валя Радева и Александрина Шомова – учители по Биология и здравно образование; Доника Димитрова – учител по Химия и опазване на околната среда; Донка Тошева – учител по Физика и астрономия; Валя Гърбачева и Ивелина Делииванова – учители по инфромационни технлогии; Ангелина Атанасова – учител по Предприемачество; Стефка Парова – учител по Математика.