Състезания по безопасно движение по пътищата

Състезания по безопасно движение по пътищата

Състезания по безопасно движение по пътищата

През месец февруари 2021 г. в класовете от начален етап бяха проведени състезания по безопасно движение по пътищата-част от  национална ученическа викторина „Да запазим децата на пътя“.