Календар за Глобалните цели на ООН

Календар за Глобалните цели на ООН

Календар за Глобалните цели на ООН

Календар за Глобалните цели на ООН представени чрез пресъздаване на иезвестни картини, създадоха екипът от Антим и партньорските училища по проект "Shaping Young European Future Through Drama" съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС.

В календара е включена информация за глобалните цели, представяните художници и послание отпправено от участниците в проекта към всички нас. За всеки месец са отбелязани и празниците на партньорските държави- България, Полша, Германия, Испания, Италия и Гърция, както и международни празници.

От екипа на антимовци в създаването на календара се включиха- учителите: Наташа Джуркова, Никола Атанасов и учениците: Симона Христова, Евгени Джурков, Иво Матов, Виктория Иванова, Мартина Юрганджиева, Симона Таралежкова, Стефан Милев, Анита Христова, Михаела Абаджиева.