Дати за Общинският кръг на олимпиадата по съответните предмети

Дати за Общинският кръг на олимпиадата по съответните предмети

Дати за Общинският кръг на олимпиадата по съответните предмети

-физика и астрономия ще се проведе на 30.01.2021 г./събота/ с начален час 9.00 часа;

-химия и опазване на околната среда  ще се проведе на 30.01.2021 г./събота/ с начален час 9.00 часа;

-история и цивилизация  ще се проведе на 30.01.2021 г./събота/ с начален час 9.30 часа;

-биология и здравно образование  ще се проведе на 31.01.2021 г./неделя/ с начален час 9.00 часа;