Одобрени сме за финансиране по НП на МОН - "Изграждане на училищна СТЕМ среда"

Одобрени сме за финансиране по НП на МОН - "Изграждане на училищна СТЕМ среда"

Одобрени сме за финансиране по НП на МОН - "Изграждане на училищна СТЕМ среда"

СУ "Екзарх Антим I" е одобрено за финансиране по национална програма на МОН "Изграждане на училищна СТЕМ среда" - СТЕМ център по природни науки, изследвания и иновации на стойност 300 000 лв. Успешно преминахме през нелекия път на изготвяне и защита на проекта!