Изложба на учениците от 2а,б,в,3а,4а,в,г по проект SDGs Action! съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕС.

Изложба на учениците от 2а,б,в,3а,4а,в,г по проект SDGs Action! съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕС.

Изложба на учениците от 2а,б,в,3а,4а,в,г по проект SDGs Action! съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕС.

Учениците от начален етап твориха през изминалата седмица за да се включат в дигитална изложба 3D чрез 2.0 webtool " Artsteps" , в която рисунки създадени от учениците на училищата участващи в проекта SDGs Action! ще презентират Глобалните цели за устойчиво развитие.Партньорския екип разпредели 17-те цели между 6-те училища, така че всяко от училищата представи илюстра...

Вижте повече