"Приятелството е..."

"Приятелството е..."

"Приятелството е..."

Екип от 5 учители - Никола Атанасов, Марияна Кирова, Дарина Тодорова, Галина Колева и Галина Янкова работят с ученици от V до VIII клас върху голямата идея за Приятелството. Учениците подбираха български пословици и поговорки за приятелството, писаха съчинения на български и английски език върху съществени въпроси, свързани с приятелството - Защо е необходимо приятелството?, Завинаги ли е приятелството?, Има ли необичайни приятелства и как променят хората? , Какво прави от човека добър приятел? Учениците решаваха онлайн тест на тема "Аз добър приятел ли съм?" в часовете по английски език. По изобразително изкуство рисуваха илюстрации върху темата как приятели могат да си помагат. В часовете по музика правиха проекти за приятелства в музикалните среди. По физическо възпитание играха игри за солидарност, правиха "бягаща диктовка" с цел изграждане на умения за търпимост и откривателство. В часовете по английски език писаха правила за приятелството и създадоха речник на приятелството. За Коледа учениците подготвиха изложба със своите творби. В края на календарната година с ученически рисунки и мисли на английски език беше създаден календар за 2020 година с надслов "Приятелството е...". Работата по проекта за приятелството продължава...