Наши учители споделиха в гр.Велико Търново свои добри практики с 42 учители от 5 училища!

Наши учители споделиха в гр.Велико Търново свои добри практики с 42 учители от 5 училища!

Наши учители споделиха в гр.Велико Търново свои добри практики с 42 учители от 5 училища!

На 01 и 02.07.2019 г. Нашите учители Александрина Шомова, Доника Димитрова, Бояна Филипова и Марина Стефанова участваха в регионална среща на тема "Формиране на ключови компетентности в начален и прогимназиален етап" организирана от СУ "Емилиян Станев" гр.Велико Търново съвместно с фондация "Америка за България".
42 педагози от 5 училища в страната споделиха своите добри практики и обмениха опит за креативно учене и преподаване.
Александрина Шомова представи своя проект "Заедно за природата" реализиран през изминалата учебна година.Това е практика и проектно базирано учене за формиране на екологично мислене и поведение на учениците от V клас.
Доника Димитрова избра да представи на колегите от страната практиката си " Рециклиране- начин на мислене" за VII клас.
Бояна Филипова и Марина Стефанова представиха две практики "Приказка за физиката" и "Музика и природа" за IV клас осъществени в рамките на проекта "Enhancing Student and Teacher Success Through STEM Education" по програма Еразъм+ съфинансирана от ЕС.
Представените практики ще бъдат включени в специален сборник с добри практики, който ще се издаде от фондация "Америка за България". В работната среща участваха и директорът на нашето училище Радиана Стефанова и педагогическия съветник Наташа Джуркова.