Полезна информация

Влизане в системата

За да стигнете, където искате, е важно откъде ще тръгнете!

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ "ЕКЗАРХ АНТИМ I"

Е ДОБРО НАЧАЛО !

 

 

 

 

В крак с времето!

СУ “Екзарх Антим I“ отговаря на потребностите и очакванията на новото време!

Новите хоризонти за СУ "Екзарх Антим I"- организация на учебния процес по модерен и интерактивен начин, с дигитално ориентирано преподаване и учене, с творчески и иновативно подготвени уроци! Чрез финансиране по Национална програма „ИКТ в УЧИЛИЩЕ“ и Пилотен проект в изпълнение на План за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), Фаза 1: е-обучение 2015-2017”, подкрепата на родителската общност и спонсори, са оборудвани два компютърни кабинета в училището с нови терминални устройства.

В процес на изграждане и оборудване е компютърен кабинет и за учениците от начален етап, в който ще се обучават от следващата учебна година.

Осигурени са 40 нови таблета за използване от цял клас и учителите им. Закупен е интерактивен дисплей МultiBoard All-In-One PC с мултитач режим и лиценз за използване от учителите на платформата MozaBooк. Чрез платформата, учителите имат достъп до електронни учебници, обогатени с интерактивни 3D анимации, образователни видеоклипове и упражнения.

Модернизирането на преподаването се комбинира успешно с модерно учене. Предоставена е възможност на желаещите ученици да си закупят лицeнз за едногодишно използване на ресурсите на Mozaik Education, за да могат лесно, интересно и успешно да подготвят уроците си в къщи. Цената на абонамента е 20 лева за цяла календарна година.

Изградени са две независими Wi-Fi мрежи, които ще осигуряват постоянен достъп до интернет за ученици и учители. В последната седмица на месец февруари и началото на месец март се проведе обучение на учителите за работа с електронната платформа MozaBooк. Предстои старта на „IT Академия“ за развиване на дигиталните умения на учениците.

Ръководството на училището изказва сърдечни благодарности на всички родители, подкрепили инициативата на училището за модернизиране на компютърните кабинети, на фирма "Юнимет" ЕООД, представлявано от г-н Иван Иванов за финансовата подкрепа от 500 лева, на Слави Христославов Христов за внесената сума от 500 лева и на фирма "Пружини Пенев", представлявана от г-н Койчо Пенев за предоставената сума от 100 лева, както и на фирма Тракия кабел ООД, представлявана от г-н Борис Кърчев, който дари едногодишен абонамент за софтуер за използване на интерактивно учебно съдържание на стойност 1000 лв.

  

 

 

  НИЕ ИЗБРАХМЕ АНТИМ,

АНТИМ ИЗБЕРИ И ТИ !

 


Посещаемост

Visits today:1
Visits yesterday:49
Visits in this month:1334
Visits in previous month:1521
Visits in this year:4380
Visits total:68638
Visits in previous year:4380
Max.daily visits:990
Day of max visits:2015-02-17
Max.monthly visits:3627
Month of max visits:2014-09
Impressions today:12
Импресии вчера:268
Импресии този месец:11508
Импресии всичко:568726
Посещения от ботове днес:10
Date since:2013-02-20

j4age Operating Systems

Total Top:
40%Windows 7
20%Windows NT
10%Android
7%Windows XP
6%Linux