Адм. услугиДостъп до информация

В СУ “Екзарх Антим І“ гр. Казанлък се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Заявления за достъп до обществена информация се подават в канцеларията на СУ “Екзарх Антим І“ гр. Казанлък всеки работен ден от 08:00 часа до 13:00 часа и от 14:00 часа до 17:00

Научи повече