Проекти

"Sustainable Development Goals Action!"   с договор № 2019-1-ES01-KA229-063845_4

"Sustainable Development Goals Action!" с договор № 2019-1-ES01-KA229-063845_4

17те цели на ООН ще изучават учениците от 2 до 4 клас! От края на септември в класовете 2а,б,в,3б,4 а,б,в,г ще работят по проекта. В часа на класа, в часовете по рисуване и технологии, учениците се запознават с Плана на Организацията на обединените нации, който съдържа 17 цели, които да защитят планетата от климатичните промени и да превърнат света в едно по-безопасно, честно и справедливо място за всички. Чрез рисунки, апликации и игри децата ще научат за " Най- големия урок на света " , за Отговорно потребление, Добро здраве , Устойчиви градове и общности , както и за целите на проекта: Всяко действие е важно!

Научи повече
"Shaping Young Europeans' Future through Drama"  с договор №  2019-1-BG01-KA229-062339

"Shaping Young Europeans' Future through Drama" с договор № 2019-1-BG01-KA229-062339

Проектът е написан специално за Театрално студио Антим. В продължение на две години ученици от 9 до 12 клас ще работят заедно с ученици от Германия, Испания, Италия, Полша и Гърция и чрез театъра и сцената ще популяризират 17 -те глобални цели на ООН

Научи повече

Проект „Образование за утрешния ден“

От началото на 2016-та година СУ „Екзарх Антим I“ работи по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Научи повече
СУ "Екзарх Антим I" работи по програма eTwinning от 2007 година

СУ "Екзарх Антим I" работи по програма eTwinning от 2007 година

Следвайте линка по долу, за да видите проектите на нашето училищепо програма eTwinning

Научи повече
Enhancing student and teacher success through STEM education

Enhancing student and teacher success through STEM education

Координаторски проект на нашето училище и е свързан с подобряване на успеха на ученици и учители чрез обучението по STEM- наука, технологии, инженеринг, математика.

Научи повече
Inclusive Schools for an Inclusive Society

Inclusive Schools for an Inclusive Society

„Inclusive Schools for an Inclusive Society“ Agreement number - №2017-1-IT02-KA219-036515_3 Четири училища от Италия, Франция, България и Испания ще работят от 2017 до 2019 година по проект „Inclusive schools for an inclusive society“ по програма Еразъм+ , за да предоставят възможност на своите ученици да развият основните компетенции:

Научи повече