Enhancing student and teacher success through STEM education

Enhancing student and teacher success through STEM education

Enhancing student and teacher success through STEM education

12.08.2018

„Enhancing student and teacher success through STEM education“/“Подобряване на успеха на ученици и учители чрез обучението по STEM- наука, технологии, инженеринг, математика / е координаторски проект на нашето училище, по който ще работим  от 2017 до 2019 година заедно с  още 5 училища от Финландия, Словакия, Португалия, Австрия и Румъния. Договорен номер  2017-1-BG01-KA219-036215. За  две- годишния период на проекта, партньорите ще проучват и търсят нови начини за преподаване и учене на STEM обучението в начален етап.

Учениците ще правят експерименти онлайн и ще създават приказки за различни области на науката, които после ще драматизират. Драматизациите ще бъдат публикувани в YouTube канала на проекта. Учителите ще обменят добри практики за успешно и креативно преподаване и учене на STEM. В края на проекат ще се създаде онлайн и в печатен вариант брошура с добрите практики обменени между партньорските училища. Усвоените добри практики нашите учители ще споделят с останалите учители от СУ „Екзарх Антим I“, които не участват в проекта и нямат възможност да участват в мобилности и международните обучителни срещи.Нашият опит ще бъде предаден и на учители от  общината и региона на нарочно организирани семинари.За първи път в мобилности ще бъдат включени ученици от начален етап.

Научете повече за проекта като кликнете на снимката

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1129638133837973&id=273021442832984   

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1174925799309206&id=273021442832984   

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1173785439423242&id=273021442832984

 

https://stemeducationetwinningerasmus.blogspot.bg/ 

разпространение

https://padlet.com/n_djurkova/dwqpjxjpy4sv