Проекти

SDGs Peace!

SDGs Peace!

Мирът е възможен по целия свят, а децата са отговорът“, Куинси Джоунс Ключов момент в изграждането на култура за мир е образованието. Проектът SDGs Peace предоставя мощна и вдъхновяваща възможност за ангажиране на децата в различни дейности, свързани с мира и постигане на положителна промяна в техния свят. Ангажираното участие на учениците в проекта ще спомогне да се формира нагласа за уважение, единство и толерантност в живота на нашите деца , нагласа за ненасилие и международно сътрудничество. Този проект е интегриран в Еразъм + проекта: „SDGs Action!“

Научи повече
Жените, които промениха света / Women who changed the world

Жените, които промениха света / Women who changed the world

12 велики европейски личности-Жени които промениха света : Ана Аслан, Джейн Гудол, Мария Кюри, Гру Харлем Брундтланд, Янина Очойска, Саманта Кристофорети, Керсти Калюлайд, Роза Паркс, Мина Кант, Малала, Ане Франк, Майка Тереза

Научи повече

Иновативен проект „Изучаване на природата чрез музика“

С иновацията „Изучаване на природата чрез музика“ искахме да разчупим традиционните методи на преподаване. Използваме интердисциплинарен подход, интерактивни методи, проектен подход и "обучение чрез правене". Целта ни е да осъществим иновативна връзка на учебните предмети ЧП в V и VI клас с музика и изобразително изкуство. Живеем в глобализиран, по-конкурентен свят, разчитащ на нови технологии и неограничена информация, в който обучението в STEM има голяма роля. Днешните предизвикателства са сложни и е необходимо включването и на изкуството към STEM. Затова с въведаната иновация ние искаме да изграждаме STEAM компетентности в нашите ученици. Искаме да направим обучителния процес актуален и творчески, за да изграждаме творчески мислещи млади хора.Осъществихме 12 иновативни урока, в които екипа на проекта предоставяше знания за дишане, слънчева система, храносмилателна система, нервна система, топлопроводимост, свойства на водата, движение на веществата в растенията с езика и средствата на музиката и изобразителното изкуство. Координатор- Наташа Джуркова В проекта работят: Соня Ясенова, Соня Владева, Кольо Стайнов, Марина Стефанова, Никола Атанасов, Мариана Мъгева, Марианка Кирова и 5в, 6в, 7в класове

Научи повече
"Sustainable Development Goals Action!"   с договор № 2019-1-ES01-KA229-063845_4

"Sustainable Development Goals Action!" с договор № 2019-1-ES01-KA229-063845_4

17те цели на ООН ще изучават учениците от 2 до 4 клас! От края на септември в класовете 2а,б,в,3б,4 а,б,в,г ще работят по проекта. В часа на класа, в часовете по рисуване и технологии, учениците се запознават с Плана на Организацията на обединените нации, който съдържа 17 цели, които да защитят планетата от климатичните промени и да превърнат света в едно по-безопасно, честно и справедливо място за всички. Чрез рисунки, апликации и игри децата ще научат за " Най- големия урок на света " , за Отговорно потребление, Добро здраве , Устойчиви градове и общности , както и за целите на проекта: Всяко действие е важно!

Научи повече