Новини

Прием за I клас

Информация за ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания

Прием в СУ "Екзарх Антим I"

ТРЕТО МЯСТО ЗА АНТОНИНА АТАНАСОВА ОТ VII А

СУ "Екзарх Антим I" стартира проект по програмиране за най-малките