"Глобални цели-готови за действие"

"Глобални цели-готови за действие"

"Глобални цели-готови за действие"

Започна работата ни по проект "Глобални цели-готови за действие" по програма Еразъм+ съфинансирана от ЕС/ "Global Goals-Ready for Action". Екипът на проекта от СУ "Екзарх Антим I" представи училището ни на партньорите от Италия, Белгия и Унгария в специална презентация.
До март 2024г. по проекта ще работят:
Учениците: Максим Илиев, Мартин Карамалаков, Виктория Арнаудова и Кристиян Георгиев от 11б, Неделина Неделчева от 11а, Ани Тенева и Марияна Димитрова от 11в, Деляна Нанева и Виктория Тодорова от 10б, Камелия Димитрова и Милена Манева от 10в, Майкъл Далиев от 9в и Даная Костова от 8в.
Учителите: Наташа Джуркова- автор и координатор на проекта, Никола Атанасов-учител по изобразително изкуство, Валя Радева- учител по биология и ЗО, Доника Димитрова- учител по химия и ОС.
Учениците от партньорските държави ще участват в уъркшопи за представяне на STEM уроци с театрални елементи, интегриране на глобалните цели на ООН в различни учебни занятия, ще участват във флашмобове, ще съставят пиеси и ще ги поставят в партньорските градове.
За първи път партньорите ще се срещнат на казанлъшка територия от 16 до 22 април.
SU EKZARH ANTIM I, KAZANLAK, BULGARIA