Седмицата на предприемачеството в СУ „Екзарх Антим I“

Седмицата на предприемачеството в СУ „Екзарх Антим I“

Седмицата на предприемачеството в СУ „Екзарх Антим I“

За седмицата на предприемачеството в СУ „Екзарх Антим I“ се проведе открит урок от Ангелина Атанасова - учител по предприемачество и 10 а клас . Учениците, разделени на три екипа, се съревноваваха в състезанието „Креативни методи и техники за създаване на бизнес идея“. Екипите имаха задача чрез един от методите – мозъчна атака, картографиране, капан за идеи или дизайн мислене да предложат идея за разработване на мобилно приложение, с което да помогнат в града да се приложи по-успешно кръговата икономика в системите за производство, преработка и консумация на храни.

Предложенията на екипите бяха оценявани от жури: г-жа Радиана Стефанова – директор на СУ „Екзарх Антим I“ и г-жа Стефка Добрева – дългогодишен преподавател по икономически дисциплини в нашето училище. На отборите ментори бяха учителите: по физика и астрономия – Донка Тошева, по информационни технологии – Валя Гърбачева и педагогическия съветник - Наташа Джуркова.

И трите екипа предложиха много интересни идеи и решения на предоставения им казус.

Урокът беше посветен на 185 годишния юбилей на СУ „Екзарх Антим I“.