Антимовци помагат на децата от гр. Кубрат!

Антимовци помагат на децата от гр. Кубрат!

Антимовци помагат на децата от гр. Кубрат!

Благородно!

Антимовци помагат на децата от гр. Кубрат! По идея на Дея Стойнова от 4а клас !

Една чудесна инициатива на малките антимовци от 4а клас с класен ръководител Анета Недкова.

Всички от класа спонтанно и с удоволствие се втурват да събират книжки от личните си библиотеки, щом разбират, че библиотеката в гр. Кубрат е изгоряла. На 26 септември - понеделник - пакет с детски книжки, подарък от нашите четвъртокласници потегли за гр. Кубрат, за да достави радост на децата от града.

Благодарим на Дея и нейното семейство, на всички антимовци от 4а и техния класен ръководител за благородната инициатива.