Време е за Антим!

Време е за Антим!

Време е за Антим!

<<--Важно за прием в първи клас -->>

През учебната 2022/2023 г. СУ "Екзарх Антим I" ще осъществява прием след завършен 7 клас по следните профили:

-"Чужди езици" с изучаване на Английски език и Немски език. Балообразуване: Утроената оценка от НВО по БЕЛ+ оценката от НВО по Математика+ оценките по БЕЛ и Английски език от свидетелството за основно образование

-"Музика" с изучаване на Музика и Информационни технологии. Балообразуване: Оценката от НВО по БЕЛ+ Оценката от НВО по Математика + удвоената оценка от изпита за проверка на способностите+ оценките по Музика и Чужд език от свидетелството за основно образование

Важно: Подаване на заявление за полагане на изпит за проверка на способностите СТАВА САМО ОТ: 26 – 27 май 2022!

„Предприемачески“ с изучаване на Информационни технологии и География и икономика. Балообразуване: Утроената оценка от НВО по БЕЛ + Оценката от НВО по математика + Оценките по география и икономика и информационни технологии от свидетелството за основно образование.