Иновативно - "Глобални цели - готови за действие!"

Иновативно - "Глобални цели - готови за действие!"

Иновативно - "Глобални цели - готови за действие!"

Какво представлява гладът и до какви състояния довежда продължителния глад?

Учениците от иновативната паралелка - 6в клас решаваха проблемни задачи в часа по човекът и природата и физическо възпитание и спорт.

Те трябваше да спасят малко котенце, което се е качило на високо дърво, страхува се и не може да слезе само, а наБлижава буря. Дървото е в близост до Тракийската гробница на Тюлбето. В часа по физическо възпитание учениците измериха разстоянието от училище до Тракийската гробница и времето, което им е необходимо за да стигнат до Тракийската гробница при бавно ходене и изкачване на стълби. Изчислиха и колко калории са им необходими за да спасят котето. В часа по човекът и природата продължиха подготовката си за спасителната мисия - трябваше да изберат какви храни от предложените им асортименти да използват за да си набавят нужните калории за акцията си.

За да илюстрират храната като източник на енергия за тялото, учениците направиха електрическа верига с лимони.

В подготовката на урока участваха Александрина Шомова- учител по човекът и природата, Бончо Бончев- учител по ФВС и Наташа Джуркова- координатор на иновативния проект.