Иновативно : интердисциплинарен урок по проекта "Глобални цели - готови за действие!"

Иновативно : интердисциплинарен урок по проекта "Глобални цели - готови за действие!"

Иновативно : интердисциплинарен урок по проекта "Глобални цели - готови за действие!"

Иновативните паралелки 5а и 5в клас разглеждаха темата за глада в Древния Египет в интердисциплинарен блок от три учебни предмета- география и икономика , човекът и природата и изобразително изкуство.

Учениците влязоха в ролята на изследователи, за да открият причините за глада в Древния Египет и създадоха рисуван пъзел с техните констатации. Решаваха проблемни задачи - как да помогнат на земеделците да прогнозират времето, за да имат успешна реколта в долината на Нил. Ентусиазирани от поставените задачи, петокласниците измайсториха барометър. Те трябваше да помогнат на народа на Египет, изправен пред сигурен глад заради продължаващата суша и да изобретят напоителна инсталация от предоставените им материали. Помощници на учениците в пътешествието им в Древния Египет бяха- Ганка Мушикова- учител по история и цивилизации, Александрина Шомова- учител по човек и природа, Никола Атанасов- учител по изобразително изкуство и Наташа Джуркова- координатор на проекта.