#Erasmus #SDG #erasmus #etwinning

#Erasmus #SDG #erasmus #etwinning

#Erasmus #SDG #erasmus #etwinning

Ученици и учители от СУ "Екзарх Антим I" участваха във Флашмоб в Краков по проект "Shaping Young Europeans' Future through Drama" съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕС и по програма eTwinning!

The flashmob refers to PEACE and the 16th of Sustainable Development Goals- Peace, Justice and Strong Institutions. The flashmob was created as the final of the international meeting of teachers and students from partner countries: Bulgaria, Greece, Spain and Poland as a part of the Erasmus project + "Shaping Young Europeans' Future Through Drama".

На 29 октомври 2021 г. ученици от България, Полша, Испания и Гърция направиха флашмоб в Краков посветен на Глобална цел 16 - Мир, справедливост и силни институции.