Pixel Art и Код с думи на английски език

Pixel Art  и  Код с думи на английски език

Pixel Art и Код с думи на английски език

На 18 и 19 октомври 4в и 6а клас участваха в предизвикателството Code Week 4 All - 2021.

В часовете по изобразително изкуство малките антимовци работиха с Pixel Art. Това е начин за представяне на снимки/рисунки като поредица от числа, представляващи пиксели

изображения. Първият ден от дейността, учениците от 4в работиха в малки екипи и написаха код за възпроизвеждане на Pixel изображението на логото на проект "SDGs Action!", а на втория ден, използвайки кода, нарисуваха сами логото на проекта върху приготвената матрица.

Шестокласниците пък трябваше да направят в часовете по английски език код как да се намерят конкретни думи свързани с Глобалните цели в матрица с разбъркани букви от английската азбука. На втория ден от инициативата учениците от 6а клас използваха огромно пано на земята и като при шахматна дъска с човешки размери трябваше да търсят конкретните думи и словосъчетания като sustainability, gender equality, nature, climate change, life land използвайки приготвените от предния ден кодове с посоките на ходовете за движение по шахматната дъска.

За четвъртокласниците ръководители бяха Росица Минчева и Наташа Джуркова, а 6а клас работиха под ръководството на Наташа Джуркова и Елена Василева.

В предизвикателството работихме заедно с партньорите ни по проект "SDGs Action!"