Пореден повод за гордост!

Пореден повод за гордост!

Пореден повод за гордост!

Два проекта на СУ "Екзарх Антим I" по програма eTwinning са отличени с Национален знак за качество!

"SDGs Peace!" и "Sustainable Development Goals Action" реализирани от 2019 до 2020 година по програма eTwinning.

Проектът "Sustainable Development Goals Action" паралелен на проект по КД2 на програма Еразъм+ "SDGs Avtion! и си поставя за цел формирането на лична ангажираност и отговорност за оцеляването на планетата у учениците. В работата са използвани различни съвременни педагогически практики, които насърчават учениците да мислят творчески. Проектът е замислен и реализиран с активното включване на междупредметни връзки. Разработени са множество крайни продукти и са реализирани различни дейности.

Проектът "SDGs Peace!" е част от проект по програма Еразъм+ със заглавие "SDG Action!"и е свързан с възпитанието на учениците в дух на толерантност, уважение и солидарност между хората за създаване на един по-добър свят.В проекта са използвани различни съвременни методи за обучение и разнообразни WEB2.0 инструменти, които са съобразени с поставените цели, съдържанието на продуктите и възрастта на учениците. Описана е връзката на проекта с различни учебни предмети, както и компетенциите, които учениците са развили в резултат на конкретните дейности.

Браво на учениците от бившия 4а клас и настоящите 4а, 4б, 4в класове за работата им по проектите.

Браво на екипът осъществил проектите - Наташа Джуркова - координатор за нашето училище, Бояна Филипова, Велизар Китов, Росица Минчева.