Важно за приема в I и след VII клас

Важно за приема в I и след  VII клас

Важно за приема в I и след VII клас

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

1.

От 19.07.2021 г.

до 21.07.2021 г.

Подаване на заявления /по образец/ за прием в I клас в канцеларията на училището.

2.

22.07.2021 г.

Обявяване на списък на класираните ученици

3.

23.07.2021 г. и 26.07.2021 г.  

Записване на приетите ученици

  Образци на документи ще получите в канцеларията на училището.

Работно време на канцeларията всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч.

 ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII клас

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Работно време на комисията за записване на приетите ученици: от 8.00 до 17.00 часа всеки делничен ден