Участвахме в обмяна на иновативни практики в гр. Пловдив по Национална програма "Иновации в действие"

Участвахме в обмяна на иновативни практики в гр. Пловдив по Национална програма "Иновации в действие"

Участвахме в обмяна на иновативни практики в гр. Пловдив по Национална програма "Иновации в действие"

Регионалната среща за обмяна на добри практики беше организирана от СУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив. Освен делегацията на СУ "Екзарх Антим I", в срещата участва и екип от СУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Приморско.

Интересно и полезно е да надникнеш в иновативната "кухня" на други училища. Антимовци - 4 ученици от 7 и 9 клас, 5 учители и директора на нашето училище - Радиана Стефанова, наблюдаваха иновативни проекти и уроци представени от училището - домакин. Обмяната на добри практики зарежда с ентусиазъм и ражда нови идеи. Видяхме представяне на проекта „(STEAM)2= хармония“, открит интердисциплинарен урок „В търсене на съвършена хармония между космоса, природата и човека“ в Регионален природонаучен музей – Пловдив, прожекция в дигиталния планетариум, представяне на проект „Водата и хората“. Посетихме Епископската базилика и видяхме римското мозаечно наследство на ФИЛИПОПОЛ, както и Античен театър – гр. Пловдив. Първокласниците на домакините ни представиха изнесен интерактивен урок от иновативната паралелка IА клас в централен парк „Градина Цар Симеон“.

Нашият екип намери много общи теми с домакините, които ще резултират в съвместни дейности и проекти през следващата учебна година.