Училище без отпадъци!

Училище без отпадъци!

Училище без отпадъци!

Сертификат за участието на СУ "Екзарх Антим I" в кампанията на 18 март за Световния ден на рециклирането!