ГРАФИК на дейностите за електронен прием в подготвителна група и първи клас в общинските училища на територията на град Казанлък за учебната 2021/2022 година

ГРАФИК на дейностите за електронен прием в подготвителна група и първи клас в общинските училища на територията на град Казанлък за учебната 2021/2022 година

ГРАФИК на дейностите за електронен прием в подготвителна група и първи клас в общинските училища на територията на град Казанлък за учебната 2021/2022 година