Конкурс за стипендии на Българо-американската комисия за образователен обмен

Конкурс за  стипендии  на Българо-американската комисия за образователен обмен

Конкурс за стипендии на Българо-американската комисия за образователен обмен

Българо-американската комисия за образователен обмен ФУЛБРАЙТ обявява ежегоден конкурс за 10 стипендии в размер на $5000 всяка, за ученици в 11 клас, по програма "Opportunity Funds - Bulgaria".
Програмата се финансира изцяло от Правителството на САШ и Американското консулство в България и се осъществява от Консултантския център EducationUSA при комисията "Фулбрайт".