УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ

Може да кандидатствате за получаване на помощ в размер на 250 лв. до 15.10.2020 г. - съгласно Постановление № 155 от 21 юли 2020 година на Министерски съвет за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020-2021 година.   
 
Удостоверенията на записаните ученици в СУ "Екзарх Антим I", може да се получат в канцеларията на училището всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.