ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Удостоверение за завършена подготвителна група/клас - оригинал
  2. Документ за адресна регистрация на родителите – за сверяване
  3. Удостоверение за раждане на детето – за сверяване
  4. Лична здравно-профилактична карта
  5. Декларация от родител, че детето не е посещавало подготвителна група/клас /ако е приложимо/
  6. Копие на експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50% /ако е приложимо/
  7. Документ от Регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със СОП /ако е приложимо/
  8. Копие от акт за смърт на родител/-ите /ако е приложимо/
  9. Нотариално заверено пълномощно на настойник /ако е приложимо/

Записването на деца в първи клас в СУ „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък, класирани на първи етап ще се осъществява от 12.06.2020 г. до 17.06.2020 г., при следния график:

12.06.2020 г. от 9.00 до 17.30 ч.

15.06.2020 г. от 14.00 до 17.30 ч.

16.06.2020 г. от 8.30 до 17.30 ч.

17.06.2020 г. от 14.00 до 17.00 ч.