Воден оркестър в час по Човекът и природата в 5в клас!

Воден оркестър в час по Човекът и природата в 5в клас!

Воден оркестър в час по Човекът и природата в 5в клас!

Иновативно.Да научим свойствата на водата чрез музика.
Поредният открит иновативен урок по проект "Изучаване на човекът и природата чрез музика" беше посветен на свойствата на водата.Учениците от 5в клас наблюдаваха и правиха интересни експерименти за свойствата на водата.
И този път знанията се поднесоха с използване езика на музиката. За първи път беше сформиран воден оркестър в час.Ученици и учители по музика изпълниха с водни инструменти и звука на водата популярната детска песен "Тръгнал кос".Забавно и иновативно! Учениците от музикалната ни паралека от 5в клас свикнаха вече с нестандартните и интересни часове по човекът и природата вплетени с музика.Чакат ги още изненади от екипа на проекта!

Виж повече