„НАЙ-ГОЛЕМИЯТ УРОК на СВЕТА“

„НАЙ-ГОЛЕМИЯТ УРОК на СВЕТА“

„НАЙ-ГОЛЕМИЯТ УРОК на СВЕТА“

Oт 8 до 15.11.2019 г., в часовете по история и цивилизации, учениците от IX а,б,в; X а,б,в,г; XI а,б,в и XII а,б клас се запознаха със 17-те глобални цели на ООН за устойчиво развитие. Под ръководството на своите учители Марияна Дечева и Станимира Вълчева, те разсъждаваха по проблемите на хората в България и глобалните проблеми, пред които е изправено днес цялото човечество.
Запознаха се и с конкретните решения и действия, избрани от държавите в света за постигане на 17-те глобални цели за устойчиво развитие на ООН до 2030 г.
Учениците от десетите класове работиха в малки екипи и като истински отговорни млади хора предложиха своите оригинални и свежи идеи за постигане на тези цели, проявиха много ентусиазъм и креативност при представянето им.
Поздравления за всички ученици от гимназиален етап, които се включиха в инициативата „Най-големият урок на света“ – вярваме, че с такива креативни, отговорни и ентусиазирани млади хора имаме шанс да живеем в един по-добър свят!