Иновативен проект в действие !

Иновативен проект в действие !

Иновативен проект в действие !

Топлообмен и топлопроводимост в пети клас - проектно базирано учене - разглеждане на темите в часовете по човекът и природата в съчетание с езика на музиката и в часовете по изобразително изкуство.
Разработка на екип от учители - Александрина Шомова- учител по човекът и природата, Соня Ясенова, Марина Стефанова, Кольо Стайнов- учители по музика и Никола Атанасов- учител по изобразително изкуство.

Тази седмица учениците от 5в клас научиха песен за топлопроводимостта и играха музикални игри в часа по човекът и природата, а всички ученици от петите класове рисуваха явленията в часовете по изобразително изкуство.