Отпада хартиената ученическа книжка

Отпада хартиената ученическа книжка

Отпада хартиената ученическа книжка

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

на основание чл. 208, ал. 3 от ЗПУО от учебната 2019/2020 година училището преминава изцяло на комуникационен режим чрез Електронен дневник.
Информацията за оценки, отсъствия, отзиви ще е ежедневна и лесна за проследяване. В тази връзка отпада необходимостта от закупуване на ученически книжки, т.нар. бележници.
Съгласно чл. 172, ал. 1, т. 7 от Закона за предучилищно и училищното образование, необходимостта от ученическа лична карта остава, защото това е документ за легитимация на ученика.