СУ "Екзарх Антим I" отново сред първите!

СУ "Екзарх Антим I" отново сред първите!

СУ "Екзарх Антим I" отново сред първите!

СУ "Екзарх Антим I" отново сред първите!

Центърът за развитие на човешките ресурси обяви резултатите с одобрените проекти по програма Еразъм + Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор "Училищно образование", проекти за "Партньорства за училищен обмен".
С изключително задоволство и гордост Ви споделяме,че проектът на СУ "Екзарх Антим I - "Shaping Young Europeans' Future through Drama" е одобрен за финансиране и класиран на първо място сред всички одобрени проекти!
Проектът е написан специално за Театрално студио Антим. В продължение на две години ученици от 9 до 12 клас ще работят заедно с ученици от Германия, Испания, Италия, Полша и Гърция и чрез театъра и сцената ще популяризират 17 -те глобални цели на ООН.
Автор и координатор на проекта е Наташа Джуркова- педагогически съветник в СУ "Екзарх Антим I".