В центъра за спасение на животни

В центъра за спасение на животни

В центъра за спасение на животни

Учениците, участващи в групите по извънкласни дейности от V, VI и VII клас - " Природа" и " Околна среда - надежда за бъдещето", посетиха СНЦ "Зелени балкани" - гр. Стара Загора. В центъра за спасение на диви животни, учениците имаха възможността да се докоснат до дивите животни и да разберат причините за пребиването им там. Запознаха се и с дейностите които извършват "Зелени балкани", а именно - работата по размножителни пограми, с цел запазване на животни в България, като - Белоглав лешояд, Белошипа ветрушка, Ловен сокол и други. В края на посещението, на живо, наблюдаваха бебета - белоглави лешоядчета, и имаха възможността да си осиновят животно. Двете групи, вече са горди осиновители на Розов пеликан и на Горска ушата сова.