Списък с учебници

Списък с учебници

Списък с учебници

Списък с учебници

СПИСЪК

НА УЧЕБНИЦИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПОЛЗВАТ В СУ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

І клас

Клас

Учебен предмет

Издателство

Учебник / учебно помагало                                                                                                                          Наименование, автори

І

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

„Просвета Плюс“ ЕООД

Буквар, П. Димитрова и колектив

Читанка, П. Димитрова и колектив

Учебна тетрадка № 1 по писане, П. Димитрова и колектив

Учебна тетрадка № 2 по писане, П. Димитрова и Н. Петрова

Учебна тетрадка № 3 по български език, П. Димитрова и М. Бончева

І

МАТЕМАТИКА

„Просвета  Плюс“ ЕООД

Математика, В. Ангелова и Р. Топалска

Учебна тетрадка № 1, В. Ангелова и колектив

Учебна тетрадка № 2, В. Ангелова и колектив

І

ОКОЛЕН СВЯТ

"Булвест 2000" ООД

Околен свят, В. Петрова и колектив

Учебна тетрадка по околен свят, В. Петрова и колектив

І

МУЗИКА

"Просвета-Плюс" ЕООД

Музика, Г. Калоферова и др.

І

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

"Булвест 2000" ООД

Изобразително изкуство, Др. Немцов и колектив

І

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

"Булвест 2000“ ООД

ИК „Анубис“ ООД

Фондация „Джуниър Ачийвмънт България

Технологии и предприемачество, Н. Цанев и колектив

Албум по технологии и предприемачество, Н. Цанев и колектив

І

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Cambridge University Press

Join US Starter,  Gunter Gerngross, Herbert Puchta

 

ІІ клас

 

Клас

Учебен предмет

Издателство

Учебник/учебно помагало                                                                                                                                   Наименование, автори

ІІ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

"Просвета-Плюс" ЕООД

Български език, П. Димитрова и др.                                                    

Читанка, П. Димитрова и др.                                                                 

Учебна тетрадка по български език № 1, П. Димитрова и др.

Учебна тетрадка по български език № 2, П. Димитрова и др.

ІІ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

“ Клет България“ ООД

Английски език “Super Minds for Bulgaria”,

Х. Пухта и др.              

Учебна тетрадка по английски език  “Super Minds for Bulgaria”, Х. Пухта и др.              

ІІ

МАТЕМАТИКА

"Просвета-Плюс" ЕООД

Математика, В. Ангелова и др.                                                                                    

Учебна тетрадка по математика № 1, В. Ангелова и др.

Учебна тетрадка по математика № 2, В. Ангелова и др.

ІІ

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

"Просвета-Плюс" ЕООД

Технологии и предприемачество, Л. Витанов

Албум по технологии и  предприемачество, Л.Витанов и др.

 

ІІ

ОКОЛЕН СВЯТ

"Просвета-София" АД

Околен свят, Л. Зафирова и др.                                                                              

Учебна тетрадка по околен свят, Л. Зафирова и др

ІІ

МУЗИКА

"Просвета-Плюс" ЕООД

Музика, Г. Калоферова и др.                                                                                       

ІІ

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

"Просвета-Плюс" ЕООД

Изобразително изкуство, П. Цанев и др.                                                

ІІІ клас

 

Клас

Учебен предмет

Издателство

Учебник/учебно помагало                                                                                                                                   Наименование, автори

ІІІ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

''Просвета плюс''  София

Български език, П. Димитрова,М. Бончева,Н. Петрова                                        

Читанка, П. Димитрова,М. Бончева,Н. Петрова                                                                                                    

Учебна тетрадка по български език № 1, П. Димитрова,,Д. Кръстева,М. Тодорова

Учебна тетрадка по български език № 2,  П. Димитрова,М. Бончева,Н. Петрова                                        

Учебна тетрадка към читанка, П. Димитрова,М. Бончева,Н. Петрова                                        

                                                                                                              

ІІІ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Cambridge,

Klett

Английски език Super Minds for Bulgaria, Хербърт Пухта,Питър Люис-Джоунс

Учебна тетрадка по английски език, Хербърт Пухта,Питър Люис-Джоунс

ІІІ

МАТЕМАТИКА

''Просвета плюс''  София

Математика,В. Ангелова,Ж. Колева                                                                               

Учебна тетрадка по математика № 1, Ст. Дойчинова

Учебна тетрадка по математика № 2, Ст. Дойчинова

ІІІ

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Издателство „Булвест“ Издателска къща „Анубис“ Фондация„Джуниър Ачийвмънт България“

Технологии и предприемачество, Н. Цанев,Г. Йотова,,Д. Кючукова,Е. Паламаркова,М. Делинешева,И. Неделчева                   

Технологии и предприемачество албум, Н. Цанев,Г. Йотова,,Д. Кючукова,Е. Паламаркова,М. Делинешева,И. Неделчева                   

 

ІІІ

ЧОВЕКЪТ И

ПРИРОДАТА

''Просвета плюс''  София

Човекът и природата, М. Кабасанова ,Е. Пещерска   

Учебна тетрадка по Човекът и природата, М. Кабасанова ,Е. Пещерска   

 

ІІІ

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

''Просвета плюс''  София

Човекът и обществото, С. Цветанска,М. Султанова,М. Радилова,Е. Михайлова                       

Учебна тетрадка по Човекът и обществото, Р. Кушева, Р. Пенин

ІІІ

МУЗИКА

''Просвета плюс''  София

Музика, Г. Калоферова, В. Сотирова,Р. Драганова

                                                            

ІІІ

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Издателска къща „Анубис”

Изобразително изкуство, Б. Дамянов,О. Занков,М. Ангелов ,Т. Тошева                 

ІІІ

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

''Просвета плюс''  София

Компютърно моделиране, А. Миланова,В. Дафчева,В. Георгиева

 

ІV клас

 

 

Клас

Учебен предмет

Издателство

Учебник/учебно помагало                                                                                                                                   Наименование, автори

ІV

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

"Просвета-София" АД

Български език, Р. Танкова и др.                                                    

Читанка, Р. Танкова и др.                                                                  

Учебна тетрадка по български език № 1, Р. Танкова и др.

Учебна тетрадка "Пиша, преразказвам, съчинявам", Л. Стефанова и др.                                                                                                             

ІV

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

“Пиърсън едюкейшън ЛОНГМАН”, представлявано от “С.А.Н.-ПРО" ООД

Английски език “Blue skies for Bulgaria”, Р. Холт и др.              

Учебна тетрадка по английски език  “Blue skies for Bulgaria”,  Р. Холт и др.

ІV

МАТЕМАТИКА

"Просвета-София" АД

Математика, А. Манова и др.                                                                                    

Учебна тетрадка по математика № 1, А. Манова и др.

Учебна тетрадка по математика № 2, А. Манова и др.

ІV

ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА

"Просвета-София" АД

Домашен бит и техника, Л.Витанов и др.                                    

приложение - албум по домашен бит и техника, Л.Витанов и др.

 

ІV

ЧОВЕКЪТ И

ПРИРОДАТА

"Булвест 2000" ООД

Човекът и природата, М. Максимов, А. Епитропова                    

Учебна тетрадка по Човекът и природата, М. Максимов

 

ІV

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

"Булвест 2000" ООД

Човекът и обществото, Р. Кушева, Р. Пенин                                  

Учебна тетрадка по Човекът и обществото, Р. Кушева, Р. Пенин

ІV

МУЗИКА

"Просвета-София" АД

Музика, Г. Калоферова и др.                                                                                       

ІV

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

"Просвета-София" АД

Изобразително изкуство, Д. Димитров и др.                                                

 

 

V клас

 

Клас

Учебен предмет

Издателство

Учебник/учебно помагало                                                                                                                                   Наименование, автори    

V

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

„Просвета - София“ АД

 

Български език ЗП - Весела  Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов

V

ЛИТЕРАТУРА

„Просвета - София“ АД

Литература ЗП,  А. Хранова и колектив

V

МАТЕМАТИКА

„Просвета - Плюс“ ЕООД

Математика – ЗП,     Юлия Нинова, Снежина Матакиева, Станислава Петкова, Николай Райков

V

МАТЕМАТИКА

„Просвета - Плюс“ ЕООД

Математика – УТ за V клас № 1 и № 2 ; Ст. Петкова и колектив                                    

V

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

„Просвета - София” АД

 

История и цивилизация, ЗП – Т.Леков и колектив

V

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

„Просвета - София” АД

 

Човекът и природата - М.Гайдарова и колектив

V

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

„Просвета - Плюс“ ЕООД

География и икономика, ЗП – Л. Цанкова и колектив

V

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

“ Клет България“ ООД

“Your space for Bulgaria“

V

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО   

„Просвета-София“ АД

 

Технологии и предприемачество, ЗП - Л. Витанов, Д. Куманова-Ларде

V

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ИК "Анубис" ООД

Изобразително изкуство ЗП – О. Занков, Б. Дамянов

V

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

„Просвета – Плюс“ ЕООД

ИТ , Ангел Ангелов, Даниела Дурева - Топалова, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Михова

V

МУЗИКА

„Просвета – София“ АД

Музика –Галунка Калоферова и др.

 

 

 

VІ клас

 

Клас

Учебен предмет

Издателство

Учебник/учебно помагало                                                                                                                                   Наименование, автори

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

„Просвета - София“ АД

 

Български език ЗП - В. Михайлова и колектив

ЛИТЕРАТУРА

„Просвета - София“ АД

 

Литература  ЗП- И. Пелева, А. Хранова и колектив

МАТЕМАТИКА

„Просвета  Плюс“ ЕООД

Математика ЗП- Ю. Нинова и колектив

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

„Просвета - София“ АД

История и цивилизация ЗП – П. Павлов  иколектив

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

„Просвета - София“ АД

Човекът и природата  ЗП- М. Гайдарова и колектив

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

„Просвета - София“ АД

География и икономика ЗП – С. Дерменджиева и колектив

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

„Клет България“ ООД

„Your Space for Bulgaria” , М. Хобс и колектив

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО   

„Просвета - София“ АД

Технологии и предприемачество ,   Л. Витанов,Д. Куманова-Ларде

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ИК „Анубис“ ООД

 

Изобразително изкуство ЗП – О. Занков, Б. Дамянов

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

„Нова звезда - 2000“ ЕООД

ИТ – учебно помагало, Ивайло Иванов

МУЗИКА

„Просвета - София“ АД

Музика за VI клас “ – В. Сотирова и колектив

VІІ клас

 

Клас

Учебен предмет

Издателство

Учебник/учебно помагало                                                                                                                                   Наименование, автори    

VІІ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

„ Просвета – София  АД“ Основано 1945

Български език - Весела  Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов

VІІ

ЛИТЕРАТУРА

„Просвета - София” АД

Основано 1945

Литература - Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Тина Велева

VІІ

МАТЕМАТИКА

„Просвета - София” АД

Основано 1945

Математика – Пенка Нинкова,Мария Лилкова,Таня Стоева,Ирина Шаркова,Любка Раденкова

VІІ

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

„Просвета - София” АД

Основано 1945

История и цивилизация, ЗП – Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев, Мария Босева

VІІ

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

„Просвета - София” АД

 

Биология и здравно образование ЗП – доц. д-р Мария Кабасанова;акад. д.б.н. Васил Големански и колектив

VІІ

ХИМИЯ

''Просвета плюс''  София

Химия – Лиляна Боянова,Красимир Николов,Ивайло Ушагелов

VІІ

ФИЗИКА

„ Булвест 2000 ” ООД

 

Физика и астрономия, М. Максимов и Г. Русева

VІІ

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

„Просвета - София” АД

Основано 1945

 

География и икономика – Стела Дерменджиева, Петя Събева, П. Стоянов, Н. Попов, Цв. Пейкова, Н. Николова

VІІ

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

„Просвета - София” АД

Основано 1945

Технологии и предприемачество, Л. Витанов и Д. Куманова-Ларде

VІІ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

КЛЕТТ

Английски език -Your Space/ Мартин Хобс, Джулия Кедл, Десислава Зарева, Николина Цветкова

VІІ

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

БУЛВЕСТ 2000

Изобразително изкуство – Милена Блажиева, Петя Иванова, Десислава Кралева, Ния Табакова, Таня Станева

VІІ

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

„Просвета плюс“   София

Информационни технилогии - А.Ангелов, Д.Дурева

VІІ

МУЗИКА

„Анубис”

Музика - Я. Рускова и колектив

 

VІІІ клас

 

Клас

Учебен предмет

Издателство

Учебник/учебно помагало                                                                                                                                   Наименование, автори    

VІІІ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

„Просвета - София“ АД

 

Български език ЗП - Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов

VІІІ

ЛИТЕРАТУРА

„Булвест 2000“ ООД

 

Литература ЗП- Илияна Кръстева, Виолета Герджикова, Бойко Пенчев

и Олга Попова

VІІІ

 

МАТЕМАТИКА

„Просвета - София“ АД

 

Математика – ЗП, Кирил Банков, Таня Стоева,

Илиана Цветкова, Даниела Петрова

VІІІ

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Klett

“THINK for Bulgaria” , Х. Пухта  и колектив   

 

VІІІ

 

ФИЛОСОФИЯ

СД „Педагог 6“

Философия, Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова, Румяна Тултукова, Бойчо Бойчев 

VІІІ

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

„Просвета - София“ АД

 

ИТ – учебно помагало, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Дафинка Митева, Филип Петров, Николина Николова                                                 

VІІІ

ИНФОРМАТИКА

„Просвета - София“ АД

 

Информатика, Светла Бойчева, Николина Николова, Елиза Стефанова, Антон Денев

VІІІ

МУЗИКА

„Просвета - София“ АД

 

Музика , Лозанка Пейчева,

Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров.                 

VІІІ

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ИК "Анубис" ООД

Изобразително изкуство ЗП – О. Занков, Б. Дамянов

VIII

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

ИК„Анубис“ ООД,  изд. „Булвест-2000“ и „Джуниър Ачийвмънт България“, 2017г 

Технологии и предприемачество за 8 клас

 Авторски колектив: проф.Сашко Плачков, д-р Мария Кавданска, Владимир Петров, Наташа Тодорова, Стефка Мануилова и Джеймс Йоловски 

 

ІХ клас

 

Клас

Учебен предмет

Издателство

Учебник/учебно помагало                                                                                                                                   Наименование, автори    

ІХ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

"Булвест 2000" ООД

Български език - Ангел Петров, Мая Падешка и Мариана Белинова

ІХ

ЛИТЕРАТУРА

"Булвест 2000" ООД

Литература - Бойко Пенчев, Виолета Герджикова и Илияна Кръстева

ІХ

МАТЕМАТИКА

„Архимед 2” ЕООД

Математика - Мая Събчева Алашка, Райна Милкова Алашка,Георги Паскалев Иванов

ІХ

НЕМСКИ ЕЗИК

„Klett“

 Немски език MAGNET SMART /част 1/

ІХ

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

"Анубис" ООД

История и цивилизация за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Хр. Матанов, Г. Рангелова

ІХ

МУЗИКА

„Просвета - София”АД

“Музика“ – Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева и колектив

ІХ

ФИЛОСОФИЯ

„Просвета – София”  АД

Философия - Евелина Варджийска, Донка Панева и Ясен Захариев

ІХ

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

„Просвета - София“ АД 

Информационни технолагии –  Н. Николова, Е.Стефанова, М. Николова, Д.Петрова, Д.Митева, К.Стефанов

ІХ

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

„Просвета плюс“   София

Изобразително изкуство ЗП – Мариана Мойнова, Баня Гунева-Георгиева, Светлана Живкова-Господинова

ІХ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Klett

Английски език Think for Bulgaria - Хърбърт Пухта, Джеф Щранкс, Питър Люис-Джоунс

ІХ

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

"Булвест 2000" ООД

Физика  за профилирано и професионално образование с интензивно изучававане на чужд език – М. Максимов

 

ІХ

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 „Анубис ” ООД

Биология и здравно образование за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език  - М. Шишиньова

ІХ

ХИМИЯ И  ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 "Анубис"

Химия за профилирано и професионално образование с интензивно изучававане на чужд език -С.Цаковски,П.Цанова,А.Генджова,Р.Николова,Б.Толев,Н.Енчева,М.Дочева,Г.Шуманова

ІХ

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

Изд.  къща Анубис - Булвест 2000 и "Джуниър Ачийвмънт", 2018 г.

Технологии и предприемачество за 9 клас,

Авторски колектив: проф. Плачков, М. Кавданска, Вл. Петров, Н. Тодорова, Ст. Мануилова и Дж. Йоловски 

ІХ

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

"Булвест 2000" ООД

География и икономика  за профилирано и професионално образование с интензивно изучававане на чужд език -– Р. Пенин и др.

 

 

Х клас

 

Клас

Учебен предмет

Издателство

Учебник/учебно помагало                                                                                                                                   Наименование, автори

Х

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

" Д-р Ив.Богоров " 

Български език ЗП - М.Васева

Х

ЛИТЕРАТУРА

ИК"Диоген" 
 

Литература ЗП- Мл.Влашки

Х

МАТЕМАТИКА

„Архимед 2000” ЕООД

Математика – ЗП,Георги Паскалев, Здр. Паскалева и колектив   2000-2013

Х Б

 

НЕМСКИ ЕЗИК ( ІІ ЧЕ )

Klett

„Direkt zwei” част 2

Х А, В, Г

 

НЕМСКИ ЕЗИК ( ІІ ЧЕ )

Klett

„Direkt zwei” част 1

Х А, В

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Klett

Complete First Certificate

Х Б

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Klett

Advanced Complete

Х Г

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Klett

English in mind  2

Х А, Б, В

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

„Просвета - София”АД

История и цивилизация за 9 клас, ЗП  - Б. Гаврилов и  колектив              

X Г

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ИК "Анубис"

История и цивилизация за 10 клас, ЗП  - Хр. Мирчева, Г. Николова         

Х А, Б, В

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

„Просвета - София”АД

Биология и здравно образование за 9 клас – П. Ангелов

 

Х Г

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

„Просвета - София”АД

Биология и здравно образование за 10 клас – П.Попов 

Х А, Б, В

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

"Булвест 2000" ООД

География и икономика за 9 клас.ЗП – Р. Пенин и др.

Х Г

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

"Булвест 2000" ООД

География и икономика за 10 клас.ЗП – Р. Пенин и др.

Х А,Б,В

ХИМИЯ И  ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ИК "Анубис"

Химия за 9 клас. ЗП – Г. Близнаков и колектив

Х Г

ХИМИЯ И  ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ИК "Анубис"

Химия за 10 клас. ЗП – Г. Близнаков и колектив

Х А, Б, В

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

"Булвест 2000" ООД

Физика за 9 клас. ЗП – М. Максимов

Х Г

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

"Булвест 2000" ООД

Физика за 10 клас. ЗП – М. Максимов

Х А, Б, В

ИНФОРМАТИКА

изд. „Нова звезда“

Информатика 2 ,ЗП - Ивайло Иванов

Х

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

изд. „Нова звезда“

ИТ –  Ивайло Иванов

Х

ЕТИКА И ПРАВО

ИК „ Анубис ”

Етика и право за Х клас – Иван Колев, Райчо Пожарлиев

Х А

ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

изд. "Мартилен" София 

Икономика на предприятието – Н. Щерев,Г.Попов

Х В

СОЛФЕЖ И НАЧАЛНА ХАРМОНИЯ

„Просвета - София”АД

„Солфеж и теория на музикално-изразните елементи за 9.и 10.клас“-Ели Атанасова и колектив

ХІ клас

 

Клас

Учебен предмет

Издателство

Учебник/учебно помагало                                                                                                                    Наименование, автори

ХI

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

"Д-р Ив.Богоров" 

Български език ЗП- М.Васева

ХI

ЛИТЕРАТУРА

ИК "Анубис"

Литература -Валери Стефанов

ХI

МАТЕМАТИКА

„Архимед 2000” ЕООД

Математика – ЗП,Георги Паскалев, Здр. Паскалева и колектив   

ХI

НЕМСКИ ЕЗИК ( ІІ ЧЕ )

Klett

„Direkt zwei” част 2

XI А, Б

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

ИК "Анубис"

История и цивилизация за 10 клас, ЗП  - Хр. Мирчева, Г. Николова   

XI  В

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

                     

"Просвета-София" АД

История и цивилизация за 11 клас ЗП-  В. Гюзелев

ХI

ХИМИЯ И  ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ИК "Анубис"

Химия ЗП Г.  Близнаков и колектив  /за 9 и 10 клас /    

ХI

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

"Булвест 2000" ООД

Физика за 10 клас. ЗП – М. Максимов

ХI А

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Klett

Advanced Complete

ХI Б

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Klett

Objective Advanced

ХI В

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Klett

English in Mind 2/3

ХI А, Б

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

"Просвета-София" АД

Биология и здравно образование за 10 клас – П.Попов  

XI A

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ПП

                       

"Просвета-София" АД

География и икономика за 11 клас ПП- Н.Димов и др.

XI  Б, В

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗП

                       

"Булвест 2000" ООД

География и икономика за 10 клас ЗП- Р.Пенин и др.

XI

ФИЛОСОФИЯ

ИК „ Анубис ”

Философия – Иван Колев, Райчо Пожарлиев

XI В

СОЛФЕЖ И НАЧАЛНА ХАРМОНИЯ

"Просвета-София" АД

„Солфеж и теория на музикално-изразните елементи за11.и12.клас“-Ели Атанасова и колектив

XI А

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

изд. "Джуниър Ачийвмънт"-София 

Комплект учебни помагала и документация - К.Тодоров, М.Георгиева

Предприемачески  дух, ръководство за програма „Компания“

 

ХІІ клас

 

Клас

Учебен предмет

Издателство

Учебник/учебно помагало                                                                                                                                   Наименование, автори

ХІІ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

"Д-р Ив.Богоров" 

Български език ЗП- М.Васева

ХІІ

ЛИТЕРАТУРА

ИК "Анубис"

Литература -Валери Стефанов

ХІІ

МАТЕМАТИКА

„Архимед 2000” ЕООД

Математика – ЗП,Георги Паскалев, Здр. Паскалева и колектив   

ХІІ А, Б, В

НЕМСКИ ЕЗИК  (II ЧЕ)

„Летера“ ЕООД

Deutsch ist IN 2 Л. Мавродиева и колектив        

ХІІ

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

"Просвета-София" АД

История и цивилизация за 11 клас ЗП -  В. Гюзелев

ХІІ А, В

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Klett

Complete Advanced

ХІІ Б

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Klett

Objective Advanced

ХІІ Г

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Klett

English in mind  3

XII A

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ПП

 

"Просвета-София" АД

География и икономика за 12 клас ПП – Н.Димов и др.

XII  Б, В

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗП

 

"Булвест 2000" ООД

География и икономика за 10 клас ЗП- Р.Пенин и др.

ХІІ

СВЯТ И ЛИЧНОСТ

"Просвета-София" АД

Свят и личност , М. Грекова и колектив

ХІІ А, Г

СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

"Мартилен" София 

Основи на счетоводството-Л.Петров

ХІІ А, Г

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

"Мартилен" София 

Предприемачество и мениджмънт-К.Тодоров

ХІІ А, Г

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

"Мартилен" София 

Маркетинг и реклама   II част. -  Н.Щерев, М.Георгиева

ХІІ В

СОЛФЕЖ И НАЧАЛНА ХАРМОНИЯ

"Просвета-София" АД

„Солфеж и теория на музикално-изразните елементи за11.и12.клас“-Ели Атанасова и колектив

 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ДА ЗАКУПЯТ  УЧЕБНИЦИТЕ

СЛЕД 18.09.2018 ГОДИНА!

 

УЧЕБНИЦИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VIII-XII КЛАС ДА НЕ СЕ КУПУВАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО