ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД 7-МИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Записването на приетите ученици в СУ "Екзарх Антим I", гр. Казанлък, ще се осъществява в сградата на Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, гр. Казанлък от 04.07.2018 г. от 8.00 до 17.30 ч.