В случай на насилие над дете

В случай на насилие над дете

В случай на насилие над дете

 

Предлага информиране, консултиране и помощ за деца.

 

Обади се!    Довери се!    Сподели!

 

 

Тук можеш да споделиш:

*  за проблеми в семейството ти;

 ако някой те заплашва;

*  ако някой упражнява насилие над теб;

 *  ако се чувстваш заплашен или несигурен;

 *  ако си объркан и не знаеш как да подредиш нещата;

 *  ако си в беда или твой приятел е в беда.

Всеки човек има трудни моменти. Не е нужно да минаваме сами през тях. Има с кого да споделиш и да получиш подкрепа.