Олимпиада "Знам и мога"

Олимпиада "Знам и мога"

Олимпиада "Знам и мога"

Олимпиадата "Знам и мога" ще се проведе в СУ "Екзарх Антим I" на 20.01.2018г от 9 чосо. Времетраенето на олимпиадата е три астрономически часа.