Новини

Нашето училище засия с коледни  светлини

Списък с учебници

Покана от Кмета на Община Казанлък

ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

Прием за I клас и V клас