ПРИЕМ

ПРИЕМ

ПРИЕМ

 

Прием в СУ "Екзарх Антим I" 2019/ 2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Документи, свързани с прием за I клас

СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ И ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. КАЗАНЛЪК

Заповед на Директора на СУ "Екзарх Антим I", утвърждаваща училищния план-прием 2019-2020 учебна година

 

 

Документи, свързани с прием за V клас

 

 

 Документи, свързани с прием за след  VII клас