ПРИЕМ

ПРИЕМ

ПРИЕМ

ВРЕМЕ Е ЗА АНТИМ   >>>>>      

Време е за Антим!!

 

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС

 

Приемът за Профил "Музика" започва от месец май!

СУ "Екзарх Антим I“ е единственото училище в област Стара Загора, което предлага прием на ученици след седми клас в паралелка с профил „Музика“.
Профилиращите предмети за профил "Музика" са музика и информационни технологии.
Учениците ще изучават интензивно английски език в осми клас.
Профилът предоставя уникален шанс за индивидуално обучение по народно и поп пеене или по музикален инструмент: пиано, китара, цигулка, акордеон, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, кларинет, саксофон, тъпан. Незабравими са
участията на учениците ни в нашите музикални формации и концертни изяви! За да имат шанс седмокласниците да бъдат приети в профил „Музика“ е НЕОБХОДИМО да участват в прослушване
на музикалните им дадености, които ще развиват в нашето училище.
Учителите при СУ "Екзарх Антим I"ще помогнат с безплатни консултации за прослушването!

Подаване на заявление за полагане на изпит за проверка  на способностите СТАВА САМО на 27 и 28 май 2021!

Датата за проверка  на способностите е 22 юни 2021!
НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ТЕЗИ ДАТИ!

 

ПРИЕМ В VIII КЛАС

Информация за приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал.7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства