ПРИЕМ

ПРИЕМ

ПРИЕМ


 

ВРЕМЕ Е ЗА АНТИМ   >>>>>      

Време е за Антим!!

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 
ПРИЕМ  I КЛАС

От 19.05.2022г., системата за електронен прием в първи клас за учебната 2022/2023 година е отворена. Тези от вас, които срещат затруднения при подаване на заявление за кандидатстване за прием в първи клас, ще могат да получат съдействие в СУ "Екзарх Антим I" по следния график:.

19.05.2022 г. - 13:00-17:30

23.05.2022 г. - 08:00-17:30

26.05.2022 г. - 08:00-17:30

Важно за документите за записване в I клас

Заповядайте!

 

ПРИЕМ СЛЕД VII клас

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2022/ 2023 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

 

График за записване в VIII клас за учебната 2022/2023 г.

 

График за записване в VIII клас на СУ „Екзарх Антим I“ за учебната 2022/2023 г.

I класиране – на 13, 14 и 15 юли 2022 г. от 08,00 ч. до 17,00 ч.

II класиране – на 21 и 22 юли 2022 г. от 08,00 ч. до 17,00 ч.

III класиране – на 01 и 02 август 2022 г. от 08,00 ч. до 17,00 ч.

 

Необходими документи за записване в VIII клас на СУ „Екзарх Антим I“ за учебната 2022/2023 за учебната 2022/2023 г.

1. Заявление – по образец – получава се на място в училището

2. Свидетелство за основно образование след завършен 7. клас – оригинал

3. Акт за раждане – за сверяване

4. Медицински картон

 

Работно време на комисията за записване на приетите ученици: от 8.00 до 17.00 часа всеки делничен ден

 

ПРОФИЛ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

Анлийски език и

Немски език

БАЛООБРАЗУВАНЕ
Утроената оценка от НВО по БЕЛ

Оценката от НВО по математика

Оценката по БЕЛ и чужд език от свидетелството за основно образование

 

                          

                                        ПРОФИЛ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ

 

 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

 

Информационни технологии и предприемачество

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ
Утроената оценка от НВО по БЕЛ

Оценката от НВО по математика

Оценката по география и икономика и информационни технологии от свидетелството за основно образование

 

ПРОФИЛ МУЗИКА

 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

Музика и

Информационни технологии

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ

Оценката от НВО по БЕЛ

Оценката от НВО по математика

Удвоената оценка от изпита за проверка на способностите

Оценката от музика и чужд език от свидетелството за основно образование

 

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ПРОФИЛИ

УЧЕНИЦИТЕ В 10 КЛАС ИЗБИРАТ ТРЕТИ ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ