ПРИЕМ

ПРИЕМ

ПРИЕМ

ВРЕМЕ Е ЗА АНТИМ   >>>>>      

Време е за Антим!!

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 
ПРИЕМ  I КЛАС
ПРИЕМ СЛЕД VII клас

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2021/ 2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

Работно време на комисията за записване на приетите ученици: от 8.00 до 17.00 часа всеки делничен ден

 

ПРОФИЛ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

Анлийски език и

Немски език

БАЛООБРАЗУВАНЕ
Утроената оценка от НВО по БЕЛ

Оценката от НВО по математика

Оценката по БЕЛ и чужд език от свидетелството за основно образование

 

                          

                                        ПРОФИЛ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ

 

 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

 

Информационни технологии и предприемачество

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ
Утроената оценка от НВО по БЕЛ

Оценката от НВО по математика

Оценката по география и икономика и информационни технологии от свидетелството за основно образование

 

ПРОФИЛ МУЗИКА

 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

Музика и

Информационни технологии

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ

Оценката от НВО по БЕЛ

Оценката от НВО по математика

Удвоената оценка от изпита за проверка на способностите

Оценката от музика и чужд език от свидетелството за основно образование

 

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ПРОФИЛИ

УЧЕНИЦИТЕ В 10 КЛАС ИЗБИРАТ ТРЕТИ ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ