Профил "Музика"

Профил "Музика"

Профил "Музика"

В паралелката се предоставя уникалната възможност да се изучава задълбочено музика, английски език и информационни технологии. 

Училището ни е член на Сдружението на училищата профилирано и разширено изучаване на музика към Асоциацията на европейските музикални училища. Нашите ученици са завоювали стотици регионални национални и международни награди. Традиционно се провежда конкурса "Музикални награди".