Профил "Чужди езици"

Профил "Чужди езици"

Профил "Чужди езици"

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ  ЕЗИК

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

УТРОЕНАТА ОЦЕНКА ОТ НВО ПО БЕЛ, + ОЦЕНКАТА ОТ НВО ПО МАТЕМАТИКА, + ОЦЕНКИТЕ ПО БЕЛ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ.

В наши дни изучаването на чужд език вече не е каприз или случайност, а необходимост. Учениците в нашето училище получават отлично подготовка по всички предмети,която им позволява да продължат обучението си във всяко желано висше учебно заведение в страната или чужбина. Училището ни е член на Асоциацията на Кембридж училища в България.

Учениците от нашето училище са завоювали първи места в националните състезания по английски език Creative writing, Spelling bee, както и в националното състезание по немски език KLET. Обучението по английски език е съчетано с практикуване в реална среда чрез обмяна на опит с други училища в Европа.