Защита на личните данни

Защита на личните данни и достъп до информация

Защита на личните данни

Данни за администратора:

СУ „Екзарх Антим I”, гр. Казанлък

Адрес: гр. Казанлък, ул. „Климент Охридски“ № 2

E-mail: soukk@abv.bg

Телефон: 0876 879 948

Интернет страница: https://www.antim1.com

 

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

E-mail: gdprss@abv.bg

Телефон: 0884 541 222“