Защита на личните данни

Защита на личните данни и достъп до информация

Защита на личните данни

Данни за администратора:

СУ „Екзарх Антим I”, гр. Казанлък

Адрес: гр. Казанлък, ул. „Климент Охридски“ № 2;

E-mail: info-2400264@edu.mon.bg;

Телефон: 0876 879 948;

Интернет страница: https://www.antim1.com;

 

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

E-mail: gdprss@abv.bg

Телефон: 0884 541 222“Достъп до информация

В СУ “Екзарх Антим І“ гр. Казанлък се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Заявления за достъп до обществена информация се подават в канцеларията на СУ “Екзарх Антим І“ гр. Казанлък всеки работен ден от 08:00 часа до 13:00 часа и от 14:00 часа до 17:00

Научи повече