Информация по чл. 22б ал.4 т.2 от ЗОП

Информация по чл. 22б ал.4 т.2 от ЗОП