Информация по чл. 22б ал.4 т.2 от ЗОП-2008г

Информация по чл. 22б ал.4 т.2 от ЗОП-2008г