Mozabook

Mozabook

МozaBook разширява вашия учебен инструментариум с разнообразни илюстрации, анимации и други възможности за презентации. Ефектно интерактивно съдържание и вградени, развиващи уменията, илюстративни и виртуални лабораторни приложения, помагат за повишаване интереса на учениците и придобиването на знания.

Урок по български език и литература в нашето училище

Наш екип от учители завладе присъстващите на 

 ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА MOZABOOK КОНФЕРЕНЦИЯ НА 21-22 АПРИЛ 2017 В ГР. ХАСКОВО!

Фирма КЕЙСИЕМ - официалният представител на Мозаик за България, организира от 21 до 22 април 2017 в Хасково Първата национална конференция на тема „Обмяна на опит и споделяне на добри практики при използването на Web-базираната интерактивна образователна платформа за разработка на учебно съдържание - МozaBook“.


Нашият екип от учители представи на конференцията невероятни техники в ползването на електронната платформа MozaBook - уроци по биология и здравно образование, история и цивилизация, математика и немски език, атрактивни варианти за тестване знанията на учениците и бързи начини за тяхното оценяване, конструиране и задаване на домашни работи за учениците чрез платформата.


 

Директорът на СУ "Екзарх Антим I" - Радиана Стефанова, представи ползите от прилагането на модерните технологии в образователния процес и възможностите, които електронната платформа Мозабук дава за промяна на мотивацията на учениците за учене, повишаване на резултатите им. "Използването на образователната платформа Мозабук в учебните часове и извънкласните занимания ги прави атрактивни и запомнящи се, учениците са активни участници в образователния процес, в ролята на партньори на своите учители и всичко това ги прави щастливи. Неограничени са възможностите, които Мозабук предлага за онагледяване на учебното съдържание от I до XII клас по всички учебни предмети, за неговото осмисляне и запомняне".


 

Всички присъстващи на конференцията определиха участието на екипа на СУ "Екзарх Антим I" като най-впечатляващо, отличаващо и запомнящо се.

Адмирации за целия екип !

Открит урок по немски език на тема „Страни и езици" беше проведен на интерактивния дисплей от Мариам Куртиян с учениците от ІХ б клас

Галерия